Realizacje

  • DSC00007.JPG
  • DSC00012.JPG
  • DSC00009.JPG
  • DSC00051.JPG
  • geomembrana1.jpg
  • geomembrana2.jpg
  • geomembrana5.jpg
  • DSC00050.JPG

Zaufali nam

  • skanska
  • f

Napisz do nas

"Abrys" Ochrona Wód
Ul. Wiśniowa 2
55-093 Kiełczów, Brzezia Łąka
Tel/Fax: 71 315 37 20  
   Kom.  +48 608-343-778

 Geosyntetyki w inżynierii stanowią szereg produktów polimerowych, które charakteryzując się wysoką trwałością, są wbudowywane w podłoże gruntowe w celu rozwiązywania rozmaitych problemów geotechnicznych.

 W celu ochrony geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym, stosujemy geowłókniny ochronne o gramaturach od 250 gram/m2 do 1000 gram/m2.

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączone mechanicznie -
w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub/i termicznie w wyniku zgrzewania. Mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych. Folie PEHD, Folia PEHD, Geomembrana to przykłady zastosowań Geosyntetyków.

 

Geokrata jest wykonana z taśm z polietylenu o dużej gęstości, obustronnie modelowanych, połączonych zgrzanych punktowo. Wysokość powstałych komórek kraty wynosi od 20 do 300 mm.  Podstawowym zadaniem Geokrata jest zabezpieczenie gruntów przed skutkami erozji.
Geokrata używana jest przy budowie dróg, nasypów, stromo nachylonych skarp i zboczy, systemów drenażowych. Zapobiega erozji słabych podłoży gruntowych, konstrukcji skarp, kanałów, cieków
i zbiorników wodnych. 

 

Tylko najlepszej jakości materiały

Tylko wykwalifikowana kadra

Foltech to solidny kontrahent, potwierdzony referencjami

Ochrona środowiska to dla nas sprawia priorytetowa

Posiadamy wszystkie upoważnienia i certyfikaty

Wieloletnie doświadczenie i znajomość branży

Dalej masz wątpliwości?


Zadzwoń: +48 608-343-778

lub

 Napisz do nas